Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /var/www/sportexecutive.dk/public_html/wp-includes/plugin.php on line 546

Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /var/www/sportexecutive.dk/public_html/wp-includes/plugin.php on line 546
Vi skal have flere kvinder med i toppen af dansk idræt - Sport Executive

Vi skal have flere kvinder med i toppen af dansk idræt

Selvfølgelig vil kvinder gerne stilles op, vælges, uddannes og gøre karriere. Lotte Büchert fra DIF og Pia Holmen fra Dansk Svømmeunion stiller skarpt på ’kønskampen’ i idrættens verden – og ikke mindst de nødvendige nuancer i debatten.

Vi skal have flere kvinder med i toppen af dansk idræt
Foto: All Over Press

Som henholdsvis bestyrelsesmedlem i DIF, mangeårig formand i Dansk Petanque Forbund og direktør for DIFs næststørste specialforbund, Dansk Svømmeunion, har vi med interesse fulgt den evigt tilbagevendende debat i medierne om idrættens manglende ligestilling. Når man har været med i gamet længe nok, kan det ikke overraske, at debatten dukker op fra tid til anden. Faktuelt er der jo heller ikke meget at komme efter, idrættens top er domineret af mænd. Det gælder ledere, trænere og dommere.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Men hvorfor er det altid mænd eller forskere, som interviewes, og som gør sig kloge på manglen på kvindelige ledere, trænere og dommere? Hvorfor spørger I ikke os, der rent faktisk gjorde det. Fik fremtrædende poster og job i dansk idræt?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Vi har gode historier at fortælle, om mentorer, om ligestillingsprojekter, kvinder med benhårde ambitioner og en vilje til at gå hele vejen. Og vi er så trætte af mændenes og til tider forskernes historie om, at kvinderne jo alligevel ikke gider, mangler ambitioner og i øvrigt hellere vil passe deres børn.
Da DIF i 2007 lancerede sit treårige projekt ’Kvinder på toppen’, hvis formål var at få flere kvinder på idrættens poster indenfor bestyrelser, trænere, ledere og dommere – et projekt, som vi nu kan forstå anses for at have været en fiasko – gik Dansk Svømmeunions bestyrelse med formanden i front ind i projektet. Projektet var helt klart med til at initiere, at bestyrelsen i Dansk Svømmeunion siden da kontinuerligt har haft tre kvindelige medlemmer (ud af otte i alt). Vi har sågar en kvindelig næstformand. Da projektet begyndte, havde der ikke været et kvindeligt bestyrelsesmedlem i årevis. Til gengæld var der en kvindelig direktør, og hun havde haft en god mentor i tidernes morgen – nemlig en tidligere formand i forbundet. Alene den opmærksomhed, der var omkring projektet skabte synlige muligheder for kvindelige talenter i svømmemiljøerne – og de greb den!

READ: THE MEDIA HAVE TO PLAY THEIR PART

’Kvinder på toppen’-projektet introducerede også en mentorordning, og i denne ordning fik DIFs nuværende bestyrelsesmedlem en mentor i Dansk Svømmeunions formand. Han var en fremragende coach, mente det alvorligt, og han var drivkraften bag hendes kandidatur til DIFs bestyrelse. Et kandidatur, som hele Dansk Svømmeunions bestyrelse endte med at bakke op om. En ganske unik historie om en dygtig kvinde, der bare lige skulle have det sidste skub: Gå efter det! Der var kampvalg, og hun blev valgt. Og det var også historien om, at det ikke handler om at repræsentere et lille eller stort forbund, det handler om at finde de rette personer til de rette poster, det være sig kvinde, mand, ung eller gammel.
Dansk Svømmeunions bestyrelse har på ingen måde glemt ’Kvinder på toppen’. De penge, som forbundet vandt for at være pioner i projektet, er gået til et nyt projekt i Dansk Svømmeunion, i øvrigt i samarbejde med DIF og flere andre forbund: ’Empowerment af kvindelige trænere’. Projektet lever dermed videre. For selv om ledelsen i Dansk Svømmeunion er blevet meget mere mangfoldig (unge ledere, både mænd og kvinder), så har vi stadig en udfordring, hvad angår kvindelige elitetrænere. Det er vi helt på det rene med, men vi savner anerkendelse af, at der rent faktisk sker noget. Her mangler journalister og forskere indsigt.

En anelse mere nuanceret

Vi har med udgangspunkt i DIF’s medlemstal fra 2014 undersøgt, hvordan kønsfordelingen i aldersgruppen 19 år – 60+ er i DIF i ni specialforbund (se boks 1 i Sport Executives seneste magasin, red.). Hvis vi sammenholder denne analyse med antallet af bestyrelsesmedlemmer i DIF og i de udvalgte ni specialforbund, så kan vi få et fingerpeg om, hvorvidt kønsfordelingen afspejler DIFs medlemmer. Kvinder bør ikke vælges eller udpeges, fordi de er kvinder, men derimod fordi idrættens bestyrelser og ledelser bør afspejle kønsfordelingen i de forskellige idrætter. Vi skal være sikre på, at alles interesser bliver varetaget, så vi sikrer mangfoldighed og inklusion.

LÆS: HELE KOMMENTAREN OM KVINDER OG IDRÆT

I den næste statistik (se boks 2 i Sport Executives seneste magasin, red.) har vi undersøgt antallet af medlemmer i bestyrelserne i de ovennævnte specialforbund, og vi har undersøgt kønsfordelingen.
Tallene viser, at billedet er en anelse mere nuanceret end de konklusioner, som på det seneste er lavet: At der mangler kvindelige ledere i toppen af dansk idræt.
Golf har en fin repræsentation af begge køn, som afspejler medlemsfordelingen. Det samme gør sig gældende i skøjteløb. I gymnastik har man til gengæld nået en næsten ligelig fordeling af mænd og kvinder i bestyrelsen, og i fodbold står det ej heller så slemt til, da 13 procent kvindelig repræsentation i bestyrelsen passer udmærket med medlemstallet. Derudover er det vigtigt at huske på, at netop fodbold har en mere kompliceret organisationsstruktur bygget op om lokalunioner og regioner, og her bør der også kigges på, hvordan kønssammensætningen er, inden der drages forhastede ligestillingskonklusioner. Til gengæld er det interessant at studere softball, som har overrepræsentation af kvinder, så her burde flere mænd vælges ind i bestyrelsen for at sikre ligestillingen. DIFs bestyrelse kan også forsvares, men endnu en kvinde ville ikke skade statistikken.
Tallene viser imidlertid også, at vi i DIF og specialforbundene fortsat bør have fokus på at få rekrutteret flere kvinder, hvis vi ønsker at være mangfoldige.
Vi anerkender, at kvinder er vanskelige at rekruttere, fordi traditionelt er idrætten ledelsesmæssigt mandsdomineret, og adskillige idrætsgrene appellerer nok mere til mænd end kvinder. Derfor er det naturligt for mændene at fortsætte ledervejen, når sportskarrieren lægges på hylden. Denne argumentation understøttes af, som det kan ses af ovenstående analyse, at de forbund, som er typiske kvindeidrætsgrene: Skøjteløb og gymnastik for blot at nævne nogle stykker, traditionelt har været overrepræsenteret af kvindelige ledere, trænere og dommere.
Selvfølgelig vil kvinder gerne stilles op, vælges, uddannes og gøre karriere, men forbundene skal, som Dansk Svømmeunion, gøre en indsats for at spotte dem, prikke dem, udvikle dem, tro på dem og give dem plads – ikke mindst. Debatten bør dog ikke kun fokusere på manglen på kvinder, for vi mangler i den grad også unge samt ledere med anden etnisk baggrund.

Læn dig ikke tilbage

Desuden er der flere områder end idrætten, hvor manglen på kvinder er tydeligt – se på VL grupper, bestyrelserne i erhvervslivet med mere.
Vi har i idrætten kvindelige direktører for specialforbund i DIF – senest gymnastik – og også i Team Danmark. Vi tror på, at kvinderne nok skal komme, da det senmoderne samfund viser, at flere og flere kvinder dominerer de lange videregående uddannelser, og det betyder, at de også vil komme til at få plads i ledelser, bestyrelser med mere. inden for de næste ti år. Derfor skal vi imidlertid ikke læne os tilbage – tværtimod!                                                                             Men kære journalister og forskere, I skal være bedre til at researche og være mere nuanceret. Og kære mandlige idrætsledere, lad nu være med hele tiden at bruge argumentet: Kvinderne vil ikke, eller vi skal vel ikke vælges ind eller vælges til, fordi vi er kvinder. Nej, men kig nu i spejlet, og gør op med jer selv, om ikke bestyrelses- og topposter også kan gives til kvinder, fordi de rent faktisk har kompetencerne. Med andre ord: drop undskyldningerne og bare kom i gang.

OM SKRIBENTERNE

OM SKRIBENTERNE

Kommentaren er skrevet af Lotte Büchert og Pia Holmen.

Lotte Büchert er bestyrelsesmedlem i DIF og tidligere formand for Dansk Petanque Forbund.

Pia Holmen er direktør i Dansk Svømmeunion.